Do chéad post a thosú

Bonn carnach

Déantar cáin a ríomh de ghnáth ar ‘bhonn carnach’.

Ciallaíonn sé seo go ndéantar, ar gach lá pá, an tuilleamh uile agus na creidmheasanna cánach uile ón 1 Eanáir roimhe a charnadh. Déantar é seo le cinntiú gur íoc tú an méid ceart cánach agus go bhfuair tú buntáiste na gcreidmheasanna cánach uile atá dlite duit.

Ar aghaidh: Bonn sheachtain 1