Do chéad post a thosú

Léargas ginearálta

Nuair a thosaíonn tú do chéad phost, ba cheart duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi a luaithe agus is féidir, nó féadfaidh sé go mbeidh ort cáin éigeandála a íoc. Seolfaidh muid Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim(FPCI) chuig d’fhostóir nua. Cuirfear in iúl do d'fhostóir ar an FPCI cé mhéad Cánach Ioncaim (CI) agus Muirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) atá le hasbhaint ó do phá.

Ar aghaidh: Céard ba chóir a dhéanamh