Do chéad post a thosú

Léargas ginearálta

Nuair a thosaíonn tú do chéad phost, ba cheart duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi a luaithe agus is féidir, nó féadfaidh sé go mbeidh ort cáin éigeandála a íoc. Chun é seo a dhéanamh, beidh ort clárú do MoChúrsaí. Nuair a bheidh sé seo déanta agat, féadann tú do phost a chlárú ach cliceáil ar an nasc 'Uasdátaigh Post nó Pinsean' ar an gcárta 'Seirbhísí ÍMAT'.

Tabhair do d'aire go ndéanfaidh d'fhostóir do phost a chlárú ina dhiadh sin. Tar éis duit an chéad phost a chlárú, cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim(FPCI) ar fáil chuig d’fhostóir nua. Cuirfear in iúl do d'fhostóir ar an FPCI cé mhéad Cánach Ioncaim agus Muirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) atá le hasbhaint ó do phá.

Ar aghaidh: Céard ba chóir a dhéanamh