Cáin Éigeandála

Léargas ginearálta

Déanann d’fhostóir Cáin Ioncaim (CI) agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ó do phá ag rátaí cánach éigeandála i gcúinsí áirithe.

Chun Cáin Éigeandála a sheachaint is gá duit:

Is gá duit é seo a dhéanamh chomh luath agus is féidir ionas go bhfaigheann d’fhostóir Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) roimh do chéad lá pá.

Mura bhfuil UPSP agat, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS). Féadfaidh tú clárú le haghaidh moChúrsaí chun rochtain ar ár seirbhísí ar líne.

Ar aghaidh: Cén chaoi le cáin éigeandála a stopadh