Cáin éigeandála

Léargas ginearálta

Tá ceangal ar d’fhostóir cáin éigeandála a chur i bhfeidhm ar d’ioncam i gcúinsí áirithe. Mínítear sa rannán seo cén uair agus cén chaoi a gcuirtear cáin éigeandála i bhfeidhm ar d’ioncam.

Ar aghaidh: Cén chaoi le héirí as cáin éigeandála