Cáin éigeandála

Rialacha maidir le cáin éigeandála

Léirítear ar na rátaí cánach éigeandála, bandaí ráta agus creidmheasanna cánach sa rannán Bonn Éigeandála i leith Asbhaint Cánach.

Nuair atá tú ar cháin éigeandála, braitheann an ráta a íocann tú ar ce acu ar chuir tú d'Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) ar fáil. Má thug tú do UPSP do d'fhostóir, gearrfar cáin ort faoi rialacha an ghnáthbhoinn cánach éigeandála. 

Gnáthrialacha maidir le cáin éigeandála

Faoi na rialacha seo, ceadaítear banda ráta duine singil do na chéad cheithre seachtaine den fhostaíocht duit.

Gearrfar cáin ort ag an ngnáthráta (20%) ar ioncam suas le teorainn do bhanda ráta. Is ag an ardráta (40%) a ghearrfar cáin ar aon ioncam os cionn na teorann sin.

Tar éis seachtain 5 ar aghaidh, gearrfar cáin ag an ardráta 40% ar d'ioncam iomlán.

Cáin éigeandála nuair nach bhfuil do UPSP curtha ar fáil agat

Gearrfaidh d'fhostóir cáin ar do phá iomlán ag an ardráta (40%).

Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ar bhonn éigeandála

Bunráta céatadánach (8% in 2021) é an MSU a ghearrtar ar shuim iomlán an ioncaim.