Ag athrú poist

Léargas ginearálta

Má athraíonn tú post:

  • cuirfidh d’iarfhostóir ar an eolas muid go bhfuil tú fágtha, trí do dháta fágála a chur isteach ar an tíolacadh deiridh párolla.
  • cuirfidh d’fhostóir nua ar an eolas muid go bhfuil tú tosaithe ag obair leo, trína bpróiseas párolla. 

Féadtar síniú isteach ar moChúrsaí chun do phost nua a chlárú ag úsáid an tseirbhís Poist agus Pinsin. Beidh tú in ann do chánacha a bhainistiú agus féachaint ar do thaifead cánach in moChúrsaí.

Ar aghaidh: Nuair a fhágann tú do phost