Poist a athrú

Léargas ginearálta

Má athraíonn tú post:

  • cuirfidh d’iarfhostóir ar an eolas muid go bhfuil tú fágtha, trí do dháta fágála a chur isteach ar an tíolacadh deiridh párolla.
  • cuirfidh d’fhostóir nua ar an eolas muid go bhfuil tú tosaithe ag obair leo, trína bpróiseas párolla. 

Tá dualgas ar d’fhostóir do phost nua a chlárú linn. Má theipeann ar d’fhostóir é sin a dhéanamh, féadtar síniú isteach ar moChúrsaí chun do phost nua a chlárú leis an tseirbhís Poist agus Pinsin. In moChúrsaí, féadtar do chánacha a bhainistiú agus féachaint ar do shonraí pá agus cánach mar a thíolaic d’fhostóir.

Ar aghaidh: Nuair a fhágann tú do phost