Poist a athrú

Léargas ginearálta

Má athraíonn tú post:

  • cuirfidh d’iarfhostóir ar an eolas muid go bhfuil tú fágtha, trí do dháta fágála a chur isteach ar an tíolacadh deiridh párolla.
  • cuirfidh d’fhostóir nua ar an eolas muid go bhfuil tú tosaithe ag obair leo, trína bpróiseas párolla.

moChúrsaí

Má loiceann fostóir muid a chur ar an eolas, féadtar síniú isteach ar moChúrsaí agus leis na Seirbhísí ÍMAT:

  • do phost nua a chlárú
  • do sheanphost a scor.

In moChúrsaí, féadtar do chánacha a bhainistiú agus féachaint ar do shonraí pá agus cánach mar a thíolaic d’fhostóir iad.

Ar aghaidh: Nuair a fhágann tú do phost