Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Léargas ginearálta

Is cáin é an MSU atá inmhuirir ar d’ioncaim iomlán, ach tá roinnt cineálacha ioncaim ann a bhfuil díolúine acu. Ag brath ar do chúinsí, íoctar MSU ag an ráta caighdeánach nó ag an ráta laghdaithe. Féadfaidh tú samplaí a fheiceáil den chaoi lena ndéantar do MSU a ríomh sa rannán Do MSU a Ríomh.

Mínítear freisin an chaoi a fheidhmítear MSU ar lánúineacha pósta agus páirtnéirí sibhialta, íocaíochtaí cothabhála agus íocaíochtaí iomarcaíochta.

Má thagann athrú ar do chúinsí, mar shampla, má dheonaítear cárta leighis ort, ba chóir teagmháil a dhéanamh leis na Coimisnéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Céard is MSU ann?