Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Cén chaoi a bhfuil tionchar ag an MSU ar íocaíochtaí iomarcaíochta

Tá íocaíochtaí iomarcaíochta reachtúla díolmhaithe ó MSU sa chás go bhfuil an méid seo a leanas i gceist leis na híocaíochtaí seo:

  • is ionann iad agus dhá sheachtain iomlána pá in aghaidh na bliana seirbhíse, móide seachtain bhónais
  • agus
  • tá siad faoi réir uasteorainn €600 sa tseachtain.

Íocaíochtaí iomarcaíochta ex-gratia 

Tá díolúine ó MSU, suas le teorainneacha áirithe, ag íocaíochtaí ex-gratia iomarcaíochta a dhéantar os cionn an suime iomarcaíochta reachtúla.

Díolúine bhunúsach

Na teorainneacha ná €10,160 móide €765 do gach bliain seirbhíse os cionn na hiomarcaíochta reachtúla.

Díolúine mhéadaithe

Féadtar an díolúine bhunúsach a mhéadú tuilleadh suas le €10,000 faoi réir coinníollacha áirithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil in Taxation Treatment of Termination Payments on Retirement or Removal from Office or Employment

Tá teorainn díolúine saoil €200,000 ar íocaíochtaí ex-gratia.

Íocaíochtaí iomarcaíochta os cionn na teorainneacha

Tá MSU iníoctha ar aon íocaíochtaí iomarcaíochta os cionn na dteorainneacha seo, tar éis aon asbhaint bhreise Sochair Aoisliúntais Caighdeánaigh Chaipitil (SACC).