Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Íocaíochtaí iomarcaíochta

Tá díolúine ón MSU ag íocaíochtaí iomarcaíochta reachtúla. Maidir leis na híocaíochtaí seo:

  • is ionann iad agus dhá sheachtain iomlána pá in aghaidh na bliana seirbhíse, móide seachtain bhónais
  • agus
  • tá siad faoi réir uasteorainn €600 sa tseachtain.

Tá díolúine ó MSU, suas le teorainneacha áirithe, ag íocaíochtaí ex-gratia iomarcaíochta a dhéantar os cionn an suime iomarcaíochta reachtúla. Na teorainneacha ná €10,160 móide €765 do gach bliain seirbhíse os cionn na hiomarcaíochta reachtúla. Féadtar an díolúine bhunúsach seo a mhéadú arís go feadh oiread agus €10,000. Féach Treoir Bhreise le haghaidh tuilleadh eolais. 

Tá teorainn díolúine saoil €200,000 ar íocaíochtaí ex-gratia.

Tá MSU iníoctha ar aon íocaíochtaí iomarcaíochta os cionn na dteorainneacha seo, tar éis aon asbhaint bhreise Sochair Aoisliúntais Caighdeánaigh Chaipitil (SACC).