Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Cén chaoi a bhfuil tionchar ag an MSU ar íocaíochtaí iomarcaíochta

íocaíochtaí iomarcaíochta reachtúla a dhéantar faoin Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967 díolmhaithe ó Mhuirear Sóisialach Uilíoch (MSU).

íocaíochtaí iomarcaíochta ex-gratia

Tá díolúine ó MSU, suas le teorainneacha áirithe, ag íocaíochtaí ex-gratia iomarcaíochta a dhéantar os cionn an suime iomarcaíochta reachtúla. Tá MSU iníoctha ar íocaíochtaí iomarcaíochta ex-gratia a sháraíonn na teorainneacha seo.