Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU)

Íocaíochtaí agus ioncam atá díolmhaithe ó MSU

Íocaíochtaí atá díolmhaithe ó MSU

Ní íocfaidh tú MSU ar íocaíochtaí a fhaightear:

 • ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS)
 • íocaíochtaí atá comhchosúil le híocaíochtaí RCS ach a íocann comhlachtaí eile iad, amhail:
  • Liúntas Leasa Forlíontach na nDall
  • Scéim Fostaíochta Pobail
  • Pinsin Scoir Feirme
  • Ciste do Mhic Léinn faoi Mhíchumas
  • jobbridge
  • Scéim Tionscnaimh Post
  • Liúntas Soghluaisteachta
  • íocaíochtaí leasa shóisialaigh a fhaightear ó thír eile
  • Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (SDOG)
  • Liúntais Oiliúna Ógtheagmhála.

Ioncam atá díolmhaithe ó MSU

Beidh d’ioncam díolmhaithe ó MSU má tá sé níos lú ná an teorainn díolúine. An teorainn díolúine do 2024 ná €13,000.

Teorainneacha díolúine stairiúil
BliainTeorainn díolúine
2023 €13,000
2022 €13,000
2021 €13,000
2020 €13,000
2019 €13,000

I measc na n-ioncam eile a bhfuil díolúine MSU acu, tá:

Féadfaidh tú liosta iomlán na ndíolúintí MSU a fháil in alt 12 den treoirleabhar MSU.

Ar aghaidh: Rátaí caighdeánacha agus tairseacha MSU