Pasanna saorthaistil nó aermhílte

Pasanna saorthaistil

Féadtar pas saorthaistil míosúil nó bliantúil a thabhairt do d'fhostaithe. Áirítear le pasanna saorthaistil seirbhísí bus, traenach, tram, Luas agus farantóireachta. Ní sochar-comhchineáil é seo.

Ní mór don phas bus, traenach, Luas nó farantóireachta a bheith eisithe ag oibreoirí poiblí nó príobháideacha a bhfuil ceadúnas bailí acu.

Féadtar táillí páirceála a chuimsiú faoi phasanna saorthaistil. Is sochar-comhchineáil atá sna táillí seo. Ní mór do d'fhostaí Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc ar an sochar seo.

Socruithe géilleadh tuarastail

Tá díolúine chánach ann i leith socruithe géilleadh tuarastail áirithe. Is géilleadh tuarastail é sa chás go n-aontaíonn d’fhostaí chuid don phá a ghéilleadh mar mhalairt ar shochar. Ní mór go soláthraíonn tú an sochar.

Sampla de géilleadh tuarastail ná sa chás ina ghéilleann d’fhostaí chuid dá phá chun pas taistil a fháil.

Ciallaíonn an socrú seo go mbeidh athrú tagtha ar théarmaí agus coinníollacha na fostaíochta. Ní mór go bhfuil an athrú seo taifeadta i scríbhinn. Ní ceadaítear tréimhse roimh an aontú a bheith clúdaithe ag an socrú. 

Ní cháilíonn ach sochair áirithe le haghaidh díolúine chánach. Is iad seo:

Ní fhéadfaidh d’fhostaí:

  • sochar cáilithe a mhalairt i leith airgead tirim
  • na sochair seo a thabhairt dá chlainne.

Féadfar níos mó ná sochar amháin a bheith ag fostaí in aon bhliain ach na coinníollacha don sochar a comhlíonadh.

Aermhílte

Fhéadfaidh d'fhostaí aermhílte a ghnóthú mar gheall ar aerthaisteal ar bhonn rialta don obair. Ní sochar-comhchineáil é seo. Ní bheidh ar d'fhostaí cáin a íoc air.