Pasanna saorthaistil nó aermhílte

Pasanna saorthaistil

Féadtar pas saorthaistil míosúil nó bliantúil a thabhairt do d'fhostaithe. Áirítear le pasanna saorthaistil seirbhísí bus, traenach, tram, Luas agus farantóireachta. Ní sochar-comhchineáil é seo.

Ní mór don phas bus, traenach, Luas nó farantóireachta a bheith eisithe ag oibreoirí poiblí nó príobháideacha a bhfuil ceadúnas bailí acu.

Féadtar táillí páirceála a chuimsiú faoi phasanna saorthaistil. Is sochar comhchineáil iad na táillí páirceála seo. Ní mór do d'fhostaí Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a íoc ar an sochar seo.

Socruithe um ghéilleadh tuarastail

Baineann an díolúine i leith sochar comhchineáil le pasanna taistil a fhaightear faoi chomhaontú um ghéilleadh tuarastail ceadaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim. Ní fheidhmítear an díolúine sa chás go gceannaíonn tú an pas taistil cuí agus go bhfaigheann tú an costas ar ais ó d’fhostóir.

Aermhílte

Fhéadfaidh d'fhostaí aermhílte a ghnóthú mar gheall ar aerthaisteal ar bhonn rialta don obair. Ní sochar-comhchineáil é seo. Ní bheidh ar d'fhostaí cáin a íoc air.