Míreanna nach gcaitear leo mar phá

Léargas ginearálta

Tá íocaíochtaí áirithe chuig d’fhostaithe ann nach bhfuil incháinithe. Tá eolas sa rannán seo ar roinnt cineálacha íocaíochtaí nár chóir a chur san áireamh mar phá chun críocha cánach.

Ar aghaidh: Scéim pas taistil