Míreanna nach gcaitear leo mar phá

Íocaíochtaí reachtúla iomarcaíochta

D’fhéadfadh go mbeadh fostaí a ndearnadh iomarcaíocht air/uirthi i dteideal íocaíocht cnapshuime faoin Acht um Íocaíochtaí Iomarcaíochta 1967. Níl sé seo le cur san áireamh mar phá chun críocha cánach.

Íocaíochtaí Asleagain a Bhaineann le Covid-19 (CRLP)

D’fhéadfadh sé go mbeadh fostaithe nach bhfuil in ann seirbhís inríofa a fhabhrú mar gheall ar asleagain de bharr srianta sláinte poiblí COVID-19 i dteideal CRLP. Ba cheart duit iarratas a dhéanamh chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí ar an íocaíocht seo thar ceann d’fhostaithe.

Ar aghaidh: Aisíocaíocht costas