Míreanna nach gcaitear leo mar phá

Scéim pas taistil

Féadtar roghnú rochtain ar an scéim pas taistil nó ar an scéim a chur ar fáil do d’fhostaithe. Ní chaithfear leis seo mar phá incháinithe sa chás:

  • go n-íocann tú as an bpas nó as an trealamh rothaíochta ar son d’fhostaí
  • go ndéanann tú socrú géillte tuarastail le d’fhostaí.

Féach Pasanna taistil nó aermhílte le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcineál sochair seo.

Ar aghaidh: Íocaíochtaí reachtúla iomarcaíochta