Céard a bhíonn san áireamh sa phá

Íocaíochtaí cnapshuime

Íocaíochtaí scoir nó fágála oibre

Féadtar roghnú cnapshuim a íoc le fostaí ata ag dul ar scor nó atá ag fágáil na hoibre. Ba chóir caitheamh leis an íocaíocht seo mar phá má tá sé níos mó ná ceachtar den mhéid seo:

Íocaíocht in áit fógra

Ba chóir caitheamh leis an íocaíocht in áit fógra mar phá má tá sé mar chuid de chonradh do chuid fostaithe. Ní fhéadann an íocaíocht seo leas a bhaint as díolúine chánach le haghaidh íocaíochtaí foirceanta.

Íocaíochtaí mar chúiteamh ar athrú i gcleachtais oibre

Féadfaidh sé go bhfuil d’fhostaí i dteideal íocaíocht mar chúiteamh ar athrú i ndualgais. Áirítear na híocaíochtaí seo mar phá, agus gearrtar cáin orthu ar an ngnáthbhealach.

Ar aghaidh: Socruithe géilleadh tuarastail