Cáin ar shochar comhchineáil

Léargas ginearálta

Tá an chuid is mó de na sochair a thugann tú do d'fhostaithe incháinithe. Mínítear sa rannán seo cén chaoi le Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a chur i bhfeidhm ar shochair.

Má tá tú i d'fhostaí agus má tá sochair faighte agat ó fhostóir, mínítear sa rannán gCáin ar shochair fostóra cén chaoi a gcuireann sé sin isteach ar do chuid cánacha.

Ar aghaidh: Meastachán a dhéanamh ar luach sochar