Luacháil sochar

Léargas ginearálta

Mínítear sa rannán seo an bealach chun luach incháinithe na sochair a chuireann tú ar fáil d’fhostaithe a ríomh.

Ní mór duit luach an tsochair a chur le pá d’fhostaí sa tréimhse phá inar tugadh an sochar. (Tá luach an tsochair curtha leis mar phá barúlach.) Beidh tú ag gearradh cánach ar an sochar nuair a asbhaineann tú an méid seo ó luach an phá agus an tsochair le chéile:

Ar aghaidh: Riail maidir le luach an tsochair a ríomh