Luacháil sochar

Riail maidir le luach an tsochair a ríomh

Is é luach an tsochair an ceann is airde de na nithe seo a leanas:

  • an costas a thabhaíonn tú leis an sochar a chur ar fáil
  • luach margaidh an tsochair (má thiontaítear ina airgead é).

Má fhaigheann tú aisíocaíocht ó d’fhostaí i leith an tsochair, laghdaítear an sochar de réir na suime sin.

Ar aghaidh: Síntiúis nó íocaíochtaí eile d'fhostaithe