Luacháil sochar

Síntiúis nó íocaíochtaí eile d'fhostaithe

Féadfaidh sé go n-íocann tú síntiúis chlub nó íocaíochtaí cosúla eile ar son fostaí. Déileáiltear leo siúd mar shochar.

Is éard atá i luach an tsochair ná costas an tsíntiúis nó na híocaíochta. Ní mór duit an tsuim chomhlán seo a chur le pá d’fhostaí, mar phá barúlach, chun an méid seo a leanas a asbhaint:

Ar aghaidh: Árachas leighis a íoc le haghaidh fostaithe