Cáin ar shochar comhchineáil

Meastachán a dhéanamh ar luach sochar

Ní mór cáin a asbhaint ó luach na sochar a thugann tú d’fhostaithe. Tugtar cur síos sa rannán ar Luacháil sochar ar an gcaoi lena ndéantar luacháil ar chineálacha éagsúla sochar.

Má tá luach an tsochair ar eolas agat

Má tá luach an tsochair ar eolas agat, ní mór cáin a ríomh ar luach iarbhír an tsochair.

Mura bhfuil luach an tsochair ar eolas agat

Mura bhfuil luach an tsochair ar eolas agat, ní mór cáin a ríomh ar a luach measta. Ba chóir é seo a bheith ar an meastachán is fearr, ó thaobh ciall chomónta de. Féach ar an rannán ar Luacháil sochar le haghaidh treoirlínte ar an gcaoi a ngearrtar cáin ar shochair de ghnáth.

Ní mór an meastachán is fearr ar an luach a chur ar fáil sa tíolacadh párolla cuí chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Nuair a thagann an luach iarbhír den sochar de bheith ar fáil, ba chóir aon choigeartú a chur san áireamh sa chéad tíolacadh eile párolla.

Gabhann rialacha speisialta le sochair incháinithe áirithe. Is iad seo:

Ar aghaidh: Cáin a ghearradh ar shochair