Saorúsáid sócmhainní (seachas lóistín, carranna nó veaineanna curtha ar fáil ag fostóir)

Féadfaidh sé gur roghnaigh tú saorúsáid do shócmhainní, seachas lóistín, carranna nó veaineanna, a chur ar fáil do d’fhostaí. Is sochar incháinithe é seo agus beidh siad inmhuirir faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) ar an sochar sin:

Ciallaíonn 'saorúsáid' go dtugann tú cead do d’fhostaí an tsócmhainn a úsáid gan úinéireacht na sócmhainne a thabhairt dó nó di. 

Luach an tsochair

Tabhair do d’aire

Laghdaítear luach an tsochair de réir mar a dhéanann d’fhostaí íocaíochtaí i leith an tsócmhainn a úsáid.

Is ionann luach an tsochair agus 5% de luach margaidh na sócmhainne nuair a chuireann tú ar fáil mar shochar é den chéad uair. Is é an luach margaidh ná an tsuim ar a mbeifeá in ann an tsócmhainn a dhíol le strainséar. 

Ní fhéadtar luach margaidh a athrú sna cásanna seo:

  • má chuireann tú an tsócmhainn ar fáil d’fhostaí éagsúil
  • má tá damáiste déanta don tsócmhainn
  • agus, nó
  • má thagann méadú ar luach na sócmhainne.

Tá an muirear céanna i bhfeidhm gach bliain a chuireann tú an tsócmhainn ar fáil. Má chuir tú an tsócmhainn ar fáil ar feadh cuid den bhliain amháin, ní mór do ríomh a bhunú ar an sciar sin den bhliain.

Ní mór caitheamh le gach costas cothabhála a íocann tú i leith na sócmhainne mar shochar incháinithe. Laghdaítear an tsuim incháinithe de réir mar a dhéanann d’fhostaí íocaíochtaí i leith na gcostas seo.

Is gá duit Cáin Ioncaim, ÁSPC agus MSU a chur i bhfeidhm ar an sochar incháinithe. Ní mór luach an tsochair a thuairisciú mar chuid de phá comhlán an stiúrthóra sa tréimhse ina gcuirtear ar fáil é.

Saorúsáid tailte

Ó 2005, tá an modh céanna i gceist chun saorúsáid tailte a ríomh is atá i gceist le haghaidh áitribh.

Earraí ealaíne ar iasacht

Féadtar earraí ealaíne a thabhairt ar iasacht gan cáin a íoc, i gcúinse sonrach amháin. Ní mór iad a choinneáil i bhfoirgneamh suntais, áit a n-aontaíonn na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil rochtain réasúnach ag an bpobal air chun:

  • féachaint ar an earra
  • agus
  • dul isteach san fhoirgneamh.