Treoir maidir leis an gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)

Léargas ginearálta

Mar fhostóir, beidh ort an méid seo a leanas a asbhaint ó phá comhlán d’fhostaithe:

Nuair a dhéanann tú íocaíocht le d’fhostaí, nó roimhe, ní mór duit an pá agus na hasbhaintí a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim.

Tabharfar míniú sa rannán seo ar an gcaoi a oibríonn ÍMAT. 

Ar aghaidh: An córas ÍMAT