Treoir maidir leis an gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)

An córas ÍMAT

Tríd an gcóras ÍMAT cuirtear ar do chumas Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a ríomh agus a asbhaint de d'fhostaithe. Déanann tú na hasbhaintí seo gach uair a íocann tú d'fhostaí.

Ní mór duit na hasbhaintí seo a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim ar nó roimh an dáta pá

Ní mór duitse, mar fhostóir, an córas ÍMAT a fheidhmiú aon uair a dhéanann tú íocaíochtaí thar leibhéil áirithe. Tá tuilleadh eolais ar fáil faoin gcaoileis seo a dhéanamh sa rannán Fostaí a íoc.

Ar aghaidh: Stádas fostaíochta duine aonair a dheimhniú