Treoir maidir leis an gcóras Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)

Foirmeacha a úsáideann fostóirí

Ní mór d'fhostóirí foirmeacha áirithe a úsáid chun Cáin Ioncaim, Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a asbaineadh de phá a thuairisciú do na Coimisinéirí Ioncaim. Tá liosta de na foirmeacha seo ar fáil sa Liosta foirmeacha a úsáideann fostóirí.

Ar aghaidh: Cúnamh d'fhostóirí