Céard is pá comhlán agus pá incháinithe ann?

Pá comhlán

Is éard is pá comhlán ann ná pá iomlán an fhostaí d'aon chineál sula ndéantar aon asbhaintí, lena n-áirítear:

  • pá barúlach
  • luach saothair scairbhunaithe
  • pá fhostaithe sula ndéantar ranníocaíochtaí pinsin nó asbhaintí géillte tuarastail.

Sonraítear i gCaibidil 3 den Employers’ Guide to PAYE na bealaí éagsúla íoca.

Pá incháinithe

Is éard is pá incháinithe ann ná pá comhlán d'fhostaí, lúide aon ranníocaíochtaí a dhéanann an fostaí i dtaca le:

Ní mór duit na méideanna seo a asbhaint ó phá comhlán d'fhostaí sula ríomhann tú an cháin.