Céard a bhíonn san áireamh sa phá

Léargas ginearálta

Nuair a íocann tú d’fhostaí, féadfaidh sé go mbeidh suimeannasan íocaíocht i dteannta lena bpá bunúsach. Seo a leanas roinnt samplaí: 

Ní mór duit na suimeanna sin a áireamh sa phá, agus Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) a asbhaint ar an ngnáthbhealach. 

Sa rannán seo mínítear cén saghas íocaíochtaí a fhéadfaidh tú a áireamh i bpá d’fhostaí.

Ar aghaidh: Sochair, réamhíocaíochtaí agus pá breoiteachta