Céard a bhíonn san áireamh sa phá

Socruithe géilleadh tuarastail

Is géilleadh tuarastail é sa chás go n-aontaíonn d’fhostaí chuid don phá a ghéilleadh mar mhalairt ar shochar. Ní mór go soláthraíonn tú an sochar. Tá díolúine chánach ann i leith socruithe géilleadh tuarastail áirithe.

Sampla de géilleadh tuarastail ná sa chás ina ghéilleann d’fhostaí chuid dá phá chun pas taistil a fháil.

Ciallaíonn an socrú seo go mbeidh athrú tagtha ar théarmaí agus coinníollacha na fostaíochta. Ní mór go bhfuil an athrú seo taifeadta i scríbhinn. Ní ceadaítear tréimhse roimh an aontú a bheith clúdaithe ag an socrú.

Ní fhéadfaidh d’fhostaí:

  • sochar cáilithe a mhalairt i leith airgead tirim
  • na sochair seo a thabhairt dá chlainne.

Féadfar níos mó ná sochar amháin a bheith ag fostaí in aon bhliain ach na coinníollacha don sochar a comhlíonadh.

Díolúine chánach

Ní cháilíonn ach sochair áirithe le haghaidh díolúine chánach. Is iad seo: