Do Cháin Ioncaim a ríomh

Léargas ginearálta

Chun do Cháin Ioncaim (CI) a ríomh, is gá duit tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn creidmheasanna cánach agus bandaí ráta.

Mínítear sa rannán seo:

  • creidmheasanna cánach agus bandaí ráta
  • do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach
  • an chaoi le do cháin a ríomh.

Ar aghaidh: Céard is pá comhlán agus pá incháinithe ann?