Dhá phost nó níos mó

 1. Léargas ginearálta
 2. Céard a chaithfear a dhéanamh má tá dhá phost agat
 3. Creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist

Creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist

Féadtar:

 • do chreidmheasanna cánach, banda ráta cánach agus banda ráta Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) a fhágáil le do phríomhphost
 • do chreidmheasanna cánach, banda ráta cánach agus banda ráta MSU a roinnt idir do phoist ar aon slí ar mhaith leat
 • aon chreidmheasanna cánach, banda ráta cánach nó banda ráta MSU nach bhfuil in úsáid a aistriú chuig do phoist eile.

Ní athraíonn an méid cáin a íocann tú má roinneann tú do creidmheasanna cánach agus bandaí ráta idir poist. Cinnteoidh sé:

 • go n-íocann tú suim chothrom cánach i ngach post
 • agus
 • go bhfaigheann tú buntáiste iomlán do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta le linn na bliana

Conas do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist

Sa rannán 'Seirbhísí ÍMAT' in moChúrsaí, tá áis ann ‘Bainistigh do Cháin 2024’ trína ligfear duit do chreidmheasanna cánach a roinnt. In 'Bainistigh do Cháin 2024', feicfidh tú an chaoi a leithdháiltear do chreidmheasanna cánach agus do bhanda ráta faoi láthair. Chun é seo a athrú:

 • Cliceáil ‘cur in eagair’ os cionn an áit a liostaítear na fostaíochta
 • Cuir isteach do thuarastal comhlán measta ó na fostaíochtaí seo. (Roinnfear do chreidmheasanna agus do bhanda ráta ar na figiúirí seo.)
 • Roghnaigh:
  • ‘Dul ar aghaidh leis an moladh’, má tá tú sásta leis an leithdháileadh seo.
  • 'Dul ar aghaidh le moladh difriúil', más mian leat athruithe breise a dhéanamh.

Nó is féidir leat d’olltuarastal measta a chur isteach le haghaidh gach fostaíochta trí M’Fhiosruithe. Roinnfear do chreidmheasanna cánach agus do bhanda ráta ar an mbealach is tairbhiúla duitse.

Tabhair do d’aire

Ní fhéadtar roinnt creidmheasanna cánach ná asbhaintí costais bhunráta mar shampla, a roinnt ós rud é nach dtugtar iad ach do phoist áirithe. 

Léiríonn na samplaí a leanas cén chaoi a n-úsáidtear do chreidmheasanna cánach agus bandaí ráta chun go n-oirfidh sé do do chúinsí féin. (níl MSU san áireamh sna ríomhanna.) Tá na samplaí bunaithe ar dhuine singil ag éileamh creidmheasanna cánach bunúsacha. Féadfaidh sé go bhfuil tú i dteideal níos mó creidmheasanna cánach. Beidh do creidmheasanna cánach agus banda ráta difriúil má tá tú pósta, nó i bpáirtnéireacht shibhialta, agus go ngearrtar cáin ort faoi mheasúnú comhpháirteach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an rannán Creidmheasanna cánach pearsanta.