Dhá phost nó níos mó

  1. Léargas ginearálta
  2. Céard a chaithfear a dhéanamh má tá dhá phost agat
  3. Creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist

Céard a chaithfear a dhéanamh má tá dhá phost agat

Tá dualgas ar d’fhostóir d’fhostaíocht nua a chlárú, seachas sa chás gurb é do chéad fostaíocht sa Stát é. Ba chóir do d’fhostóir d’fhostaíocht a chlárú leis na Coimisinéirí Ioncaim trí Fhógra nua Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) a iarraidh ar do shon.

Le cinntiú go n-íocann tú an tsuim cheart chánach, féadtar do chreidmheasanna cánach agus banda ráta a leithdháileadh idir d’fhostaíochtaí reatha agus nua. Féadtar é seo a dhéanamh in moChúrsaí trí 'Seirbhísí ÍMAT' nó trí theagmháil a dhéanamh linn. Cuirfear FPCI ar fáil, ar iarratas ó d'fhostóir, ina dtugtar treoir dóibh i leith na n-asbhaintí cearta atá le déanamh.

Féadfaidh sé go bhfuil tú ag fáil pinsin ó fhostóir roimhe seo (pinsean ceirde). Má tá, glactar leis seo mar do phríomhfhostaíocht, chun críocha cánach. Caitear le cibé poist eile atá agat ina dhiaidh sin mar dara post nó poist iomadúla.

Ar aghaidh: Creidmheasanna cánach agus bandaí ráta a roinnt idir poist