Do Cháin Ioncaim a ríomh

Cén chaoi a n-oibríonn creidmheasanna cánach

Laghdaíonn creidmheasanna cánach an méid cánach a íocann tú. Ní mór duit cáin a bheith íoctha agat mar gheall ar d’fhostaíocht chun creidmheasanna cánach a úsáid.

Tabhair do d’aire

Féadtar creidmheasanna cánach breise a d’fhéadfadh a bheith dlite duit do 2024 a éileamh. Féadtar éileamh a dhéanamh ach cliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2024’ in 'Seirbhísí ÍMAT' in moChúrsaí.

Más fostaí thú, tá do chreidmheasanna cánach le feiceáil ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach.

Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim do chreidmheasanna cánach iomlána in iúl do d’fhostóir. Ní thabharfaidh na Coimisinéirí Ioncaim miondealú dóibh ar do chreidmheasanna cánach, gan ach an méid iomlán. Úsáidfidh d’fhostóir é seo chun an méid cánach atá le hasbhaint ó do phá a ríomh.

Faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT), roinntear creidmheasanna cánach go cothrom i rith na bliana. Má tá tú ag obair don bhliain iomlán, déanfar do chreidmheasanna cánach a roinnt ar na bealaí seo a leanas:

  • 52 suimeanna cothroma seachtainiúla, má íoctar go seachtainiúil thú
  • 26 suimeanna cothroma coicísiúla, má íoctar go coicísiúil thú
  • 12 suimeanna cothroma míosúla, má íoctar go míosúil thú
  • 13 suimeanna cothroma, má íoctar gach ceithre seachtaine thú.

Má tá dara post nó fostaíochtaí iolracha agat, féadfaidh tú do chreidmheasanna cánach a roinnt eatarthu. Féadtar é seo a dhéanamh trí chliceáil ar an nasc ‘Bainistigh do cháin 2024’ sna 'Seirbhísí ÍMAT' i moChúrsaí.

Creidmheasanna cánach neamhúsáidte

Tugtar creidmheasanna cánach neamhúsáidte i dtréimhse pá ar aghaidh go dtí tréimhse nó tréimhsí pá níos déanaí sa bhliain chánach chéanna.

Ní fhéadtar:

  • aisíocaíocht a fháil ar chreidmheasanna cánach neamhúsáidte
  • creidmheasanna cánach neamhúsáidte a thabhairt ar aghaidh chuig bliain chánach eile.

Ar aghaidh: Céard is Deimhniú Creidmheasanna Cánach ann?