Do Cháin Ioncaim a ríomh

Céard is banda ráta cánach ann?

Is éard is banda ráta cánach ann ná suim an ioncaim a ngearrfar cáin uirthi ag céatadán áirithe (ráta cánach). Is iad 20% agus 40% na rátaí reatha cánach.

Ráta caighdeánach cánach

Gearrtar Cáin Ioncaim ag an ráta caighdeánach, is é sin 20% faoi láthair, ar d’ioncam suas le teorainn áirithe. Tugtar an banda ráta caighdeánach air seo.

Ardráta cánach

Gearrtar cáin ag an ardráta Cánach Ioncaim, is é sin 40% faoi láthair, ar aon ioncam os cionn do bhanda ráta chaighdeánaigh.

Céard é do bhanda ráta?

Braitheann suim do bhanda ráta chaighdeánaigh ar do chúinsí pearsanta. Mar shampla cé acu an bhfuil tú:

Féadtar teacht ar liosta de na bandaí ráta cánach i leith na bliana reatha agus na gceithre bliana roimhe sa Chairt rátaí cánach, bandaí agus faoisimh.

An chaoi a n-oibríonn bandaí ráta

Más fostaí thú, léireofar do bhanda ráta cánach ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach. Bainfidh d’fhostóir úsáid as seo chun an tsuim chánach atá le hasbhaint ó do phá sheachtainiúil nó míosúil a ríomh.

Faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT), roinntear bandaí ráta cánach go cothrom i rith na bliana. Má tá tú ag obair don bhliain iomlán – ag brath ar mhinicíocht do phá, déanfar do bhandaí ráta cánach a roinnt ar na bealaí seo a leanas:

  • 52 suimeanna seachtainiúla cothroma, má íoctar go seachtainiúil thú
  • 26 suimeanna coicísiúla cothroma, má íoctar go coicísiúil thú
  • 12 suimeanna míosúla cothroma, má íoctar go míosúil thú
  • 13 suimeanna cothroma, má íoctar gach ceithre seachtaine thú.

Má tá dhá phost nó níos mó agat, féadfaidh tú do bhanda ráta a roinnt eatarthu.

Bandaí ráta gan úsáid

Ní fhéadtar aisíocaíocht a fháil ar aon bhandaí ráta cánach gan úsáid, agus ní fhéadtar iad a aistriú go bliain eile chánach.

Ar aghaidh: Céard is banda ráta méadaithe ann?