Baintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach

Léargas ginearálta

Mínítear sa rannán seo an chaoi a ngearrtar cáin ort i mbliain an mhéala (agus na blianta ina dhiaidh sin) más baintreach fir nó baintreach mná nó páirtnéir sibhialta marthanach thú.

Gheobhaidh tú eolas ann chomh maith ar na díolúintí cánach agus creidmheasanna cánach a fhéadtar a éileamh.

Ar aghaidh: An gcaithfear cáin a íoc ar d'oidhreacht?