Baintreach nó páirtnéir sibhialta marthanach

An gcaithfear cáin a íoc ar d'oidhreacht?

Má fhaigheann do chéile nó páirtnéir sibhialta bás, ní chaithfear Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) a íoc ar aon oidhreacht a fhaigheann tú uathu. Ní chaithfear iarratas a dhéanamh le haghaidh na díolúine seo.

Ar aghaidh: Cén chaoi a ngearrtar cáin ort i mbliain mhéala?