Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Léargas ginearálta

Is cáin í CFC ar bhronntanais agus oidhreachtaí. Is féidir leat bronntanais agus oidhreachtaí a fháil suas go dtí luach socraithe sula mbeidh ort CFC a íoc. Nuair atá sí dlite, gearrtar í ag an ráta reatha de 33% (bailí ón 6 Nollaig 2012). Le haghaidh tuilleadh eolais ar rátaí roimhe seo féach Tairseacha, Rátaí agus Rialacha CFC.

Tiontaíonn bronntanais ina n-oidhreachtaí má fhaigheann an duine bás laistigh de dhá bhliain ón mbronntanas a thabhairt.

Ar aghaidh: Céard air a íoctar CFC?