Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Céard iad na muirir i leith tíolacadh déanach?

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht, féadfaidh sé go mbeidh ort tuairiscean a thíolacadh. Is éard atá sa muirear as ucht tíolacadh déanach ná céatadán den cháin iomlán dlite don bhliain sin, agus braithfidh sé ar fhad na moille.

Tá uasteorainn fhoriomlán ar an méid a bheidh ort a íoc. Má íocann tú laistigh de dhá mhí ón dáta tíolactha, cuirfear 5% leis (suas le huasmhéid €12,695). Tar éis an achair seo, cuirfear 10% leis (suas le huasmhéid €63,485).

Féadfaidh sé go mbeidh ort na rátaí úis laethúla seo a leanas i leith íocaíochtaí déanacha:

Rátaí úis laethúla i gcás íocaíocht dhéanach
Tréimhse Luachála% Ús dlite
31 Márta 1976 go 31 Iúil 1978 0.0492%
1 Lúnasa 1978 go 31 Márta 1998 0.0410%
1 Aibreán 1998 go 31 Márta 2005 0.0322%
1 Aibreán 2005 go 30 Meitheamh 2009 0.0273%
1 Iúil 2009 go dtí an dáta íocaíochta 0.0219%

Baineann na rátaí úis laethúla seo a leanas le híocaíochtaí déanacha i dtaca le maoin talmhaíochta nó gnó:

Rátaí úis do mhaoin talmhaíochta nó gnó
Tréimhse LuachálaÚs dlite
8 Feabhra 1995 go 31 Márta 1998 0.0307%
1 Aibreán 1998 go 31 Márta 2005 0.0241%
1 Aibreán 2005 go 30 Meitheamh 2009 0.0204%
1 Iúil 2009 go dtí an dáta íocaíochta 0.0164%

Ar aghaidh: Maoin a aistrítear mar bhronntanas nó mar sheilbh chodarsna