Cáin Bhronntanais agus Oidhreachta (Cáin Fáltas Caipitiúil – CFC)

Céard iad na muirir i leith tíolacadh déanach?

Má fhaigheann tú bronntanas nó oidhreacht, féadfaidh sé go mbeidh ort tuairisceán a thíolacadh. An muirear atá i gceist le tuairisceán a thíolacadh go déanach ná céatadán den cháin iomlán atá dlite ag deireadh na bliana sin, agus braithfidh sé ar fhad na moille sin.

Tá uasteorainn fhoriomlán ar an tsuim atá ort a íoc. Má thíolactar an tuairisceán taobh istigh de dhá mhí ón dáta tíolactha, cuirfear 5% leis (suas le huasmhéid €12,695). Tar éis an ama sin, cuirfear 10% leis (suas le huasmhéid €63,485).

Ina theannta sin, féadfaidh sé go mbeidh ort na rátaí úis laethúla seo a íoc ar íocaíochtaí déanacha:

Rátaí úis laethúla i gcás íocaíocht dhéanach
Tréimhse Luachála% Ús dlite
31 Márta 1976 go 31 Iúil 1978 0.0492%
1 Lúnasa 1978 go 31 Márta 1998 0.0410%
1 Aibreán 1998 go 31 Márta 2005 0.0322%
1 Aibreán 2005 go 30 Meitheamh 2009 0.0273%
1 Iúil 2009 go dtí an dáta íocaíochta 0.0219%

Baineann na rátaí úis laethúla seo a leanas le híocaíochtaí déanacha i ndáil le maoin talmhaíochta nó gnó::

Rátaí úis ar mhaoin talmhaíochta nó gnó
Tréimhse LuachálaÚs dlite
8 Feabhra 1995 go 31 Márta 1998 0.0307%
1 Aibreán 1998 go 31 Márta 2005 0.0241%
1 Aibreán 2005 go 30 Meitheamh 2009 0.0204%
1 Iúil 2009 go dtí an dáta íocaíochta 0.0164%

Ar aghaidh: Cén chaoi a ríomhtar CFC?