Creidmheasanna a fhéadtar a éileamh i leith Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Léargas ginearálta

Gheobhaidh tú eolas sa rannán seo ar na cúinsí ina bhféadtar creidmheasanna a éileamh i leith CFC. Is iad sin:

Ar aghaidh: Creidmheas i leith Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC)