Creidmheasanna a fhéadtar a éileamh i leith Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Faoiseamh aontaobhach

Is éard is faoiseamh aontaobhach ann ná faoiseamh ó chánachas dúbailte i leith maoin i stáit seachas an Ríocht Aontaithe agus Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ní fhéadtar é a fheidhmiú ach amháin nuair nach mbíonn aon Chonradh um Chánachas Dúbailte i bhfeidhm idir tíortha. Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim creidmheas i leith CFC iníoctha in Éirinn a cheadú sa chás go raibh an cháin íoctha cheana féin i dtír eile i leith na maoine céanna.

Deonóidh an tír a ghearrann an cháin i leith na maoine eachtraí an creidmheas. Is éard atá sa chreidmheas ná an méid is lú:

  • den CFC iníoctha ar an maoin lonnaithe thar lear
  • den cháin eachtrach i leith na maoine eachtraí.

Ní fhéadann an creidmheas a thugtar a bheith níos mó ná an méid cánach Éireannaí a íocadh i leith na maoine.

Sa chás seo, níl creidmheas ar fáil i leith na maoine eachtraí. Tá sé sin ós rud é gur níos mó an méid cáin a íocadh i dTír B ná sin in Éirinn.

Ar aghaidh: Cáin roimhe seo ar an imeacht chéanna