Creidmheasanna a fhéadtar a éileamh i leith Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Creidmheas i leith Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC)

Má tá CGC agus CFC dlite ar an imeacht chéanna agus ar an maoin chéanna, féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal creidmheas cánach. Féadfar an CFC iníoctha ag an tairbhí a bheith níos mó nó níos lú ná an CGC íoctha ag an diúscróir. Tá sé sin ós rud go bhfuil na modhanna chun CFC agus CGC a ríomh difriúil. Is féidir leis seo tarlú nuair:

  • a fhaigheann tú bronntanais de mhaoin, stoic agus scaireanna
  • a fhaigheann tionónta saoil bás agus cuirtear tús le leas saoil eile. Is tionónta saoil é duine a fhaigheann sócmhainn le hoidhreacht ar feadh a shaoil. Nuair a fhaigheann tionónta saoil bás téann sí go dtí duine ainmnithe eile, nó ar ais go dtí an t-eastát
  • ceapann iontaobhaithe lánroghnacha maoin ó iontaobhas lánroghnach (ó uacht nó socraíocht)
  • bristear suas iontaobhas go luath.

Féadfaidh tú an CGC atá íoctha agat a úsáid mar chreidmheas in aghaidh an CFC. Ní fhéadtar an gcreidmheas bheith níos mó ná an méid CFC atá dlite ar an mbronntanas nó oidhreacht.

Aisghlámadh creidmheasa

Má tá bronntanas nó oidhreacht faighte agat ar nó tar éis 21 Feabhra 2006, agus díolann tú é laistigh de dhá bhliain, aisghlámfar an creidmheas.

Ar aghaidh: Creidmheas le haghaidh cánachas dúbailte