Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, bronnadh nó malartú sócmhainne

Léargas ginearálta

Má tá tú i d’úinéir nó i do pháirtúinéir sócmhainne, féadfaidh tú í a dhíol, a thabhairt mar bhronntanas nó a mhalartú. Glaoitear diúscairt air seo. Féadfaidh sé go mbeidh ort CGC a íoc ar aon ghnóthachan nuair a dhiúscraíonn tú maoin.

De ghnáth cuireann cuideachtaí gnóthachain chaipitiúla san áireamh ina gcuid brabúis chun críocha Cáin Chorparáide (CC). Nuair a dhéanann cuideachta gnóthachan caipitiúil de bharr talamh forbraíochta a dhíol nó a aistriú, áfach, ní mór di CGC a íoc ar an ngnóthachan seachas CC.

Ar aghaidh: Céard air a n-íoctar CGC?