Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, bronnadh nó malartú sócmhainne

Céard air a n-íoctar CGC?

Tá ort CGC a íoc i leith gnóthachain a rinne tú ar dhíol, nó ar thabhairt nó ar mhalartú sócmhainne amhail:

  • talamh
  • foirgnimh (tithe, árasáin nó maoin tráchtála)
  • scaireanna i gcuideachtaí (cónaitheach in Éirinn nó neamhchónaitheach)
  • sócmhainní nach bhfuil aon fhoirm fhisiciúil acu, amhail cáilmheas, paitinní agus cóipcheart
  • airgeadra (seachas airgeadra na hÉireann)
  • sócmhainní gnó
  • polasaithe árachais saoil eachtracha agus cistí eischósta
  • íocaíochtaí caipitiúla (i gcúinsí áirithe).

Féadfaidh sé go mbeidh ort CGC a íoc i leith gnóthachain ar chineálacha eile sócmhainní. Samplaí de na sócmhainní seo ná seandachtaí, pictiúirí agus seodra.

I roinnt cásanna, féadfaidh sé go bhfuil feidhm le faoisimh agus díolúintí

Ar aghaidh: Díolúintí ó CGC