Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, bronnadh nó malartú sócmhainne

Deimhniú Imréitigh CGC (CG50A)

Tá deimhniú CG50A ag teastáil uait má:

  • dhíolann tú sócmhainn ar nó tar éis 25 Márta 2002 le haghaidh suim airgid níos mó ná €500,000
  • dhíolann tú teach nó árasán ar nó tar éis 1 Eanáir 2016 le haghaidh suim airgid níos mó ná €1 milliún.

Tá dualgas ar an gceannaitheoir 15% den luach ceannaigh a choinneáil siar uait mura bhfuil Foirm CG50A agat. Tugtar Alt 980 air seo. Soláthróidh an ceannaitheoir Foirm CG50B duit ansin. Ligfidh sé seo duit an méid atá coinnithe siar acu a éileamh ar ais ó na Coimisinéirí Ioncaim amach anseo.

Féadtar iarratas a dhéanamh ar CG50A ag baint úsáide as Form CG50.

Chun Foirm CG50A a fháil uainn ní mór duit ar a laghad ceann amháin de na critéir seo a leanas a shásamh:

  • bheith cónaitheach sa tír seo
  • CGC a bheith íoctha agat ar an diúscairt, má tá sí dlite.