Maoin eachtrach

Léargas ginearálta

Tugtar eolas sa rannán seo a bhaineann le bheith mar úinéir ar mhaoin eachtrach nó ar chuntas bainc eachtrach. Clúdaítear ann na himpleachtaí cánach Éireannaí a bhaineann le bheith mar úinéir ar mhaoin eachtrach. I measc na n-ábhar atá ann, tá:

  • maoin eachtrach a cheannach
  • maoin eachtrach a fháil mar bhronntanas
  • agus
  • maoin eachtrach a dhíol.

Ar aghaidh: Cuntas bainc eachtrach a oscailt