Treoir maidir le féinmheasúnú

Léargas ginearálta

Leagtar amach sa treoir seo bunphrionsabail an chórais féinmheasúnaithe mar a bhaineann sé le Cáin Ioncaim (IT).

Le heolas a fháil ar an gCáin Gnóthachan Caipitiúil (CGC), féach an rannán ar CGC
Le heolas a fháil ar Cháin Chorparáide (CC), féach an rannán ar Chuideachtaí agus carthanais.

Faoin gcóras féinmheasúnaithe, tá dáta coiteann ann chun cáin a íoc agus tuairisceáin chánach a thíolacadh. Faoin gcóras féinmheasúnaithe, ní mór duit do thuairisceán cánach a thíolacadh ar nó roimh 31 Deireadh Fómhair sa bhliain tar éis na bliana lena mbaineann an tuairisceán.

Faoin gcóras seo, ar a dtugtar an córas Íoca agus Tíolactha, éilítear ort:

  • do thuairisceán a thíolacadh don bhliain roimhe
  • féinmheasúnú a dhéanamh i leith na bliana sin
  • iarmhéid na cánach don bhliain sin a íoc
  • réamhcháin a íoc don bhliain reatha.

Ní mór duit féinmheasúnú a dhéanamh nuair a thíolacann tú do thuairisceán bliantúil cánach. Déantar eisceacht nuair a thíolacann tú tuairisceán páipéir ar nó roimh 31 Lúnasa sa bhliain tar éis na bliana lena mbaineann an tuairisceán.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar an bhFoirm 11 a chomhlánú, féach an rannán ar Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Ní mór do beagnach gach dhaoine aonair a Foirm 11 a thíolacadh ar líne trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Éigeantacht um chánacha a íoc agus tuairisceáin a thíolacadh go leictreonach sa rannán Gnó a thosú.

Ar aghaidh: Cé ba chóir clárú le haghaidh féinmheasúnú Cánach Ioncaim?