Treoir maidir le féinmheasúnú

Cé na foirmeacha a theastaíonn chun é a chomhlánú?

Cáin Ioncaim

Chun tuairisceán Cáin Ioncaim a dhéanamh, úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun Foirm 11 a comhlánaigh. Mar chuid den fhoirm sin, ní mór duit freisin féinmheasúnú a dhéanamh. Déantar é seo tríd an bpainéal féinmheasúnaithe a comhlánú ar Fhoirm 11. Ar an bpainéal seo, cuirfidh tú isteach:

Le haghaidh tuilleadh eolais ar d’Fhoirm 11 a chomhlánú, féach an Treoir le Íocaíocht agus Tíolacadh a Dhéanamh.

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC)

Chun tuairisceán CGC a dhéanamh, comhlánaigh an painéal CGC ar Fhoirm 11. Murar gá duit tuairisceán Cánach Ioncaim a dhéanamh, féadfaidh tú Foirm CG1 a chomhlánú.

Ar aghaidh: Cén chaoi a mbíonn a fhios agat céard atá le híoc?