Treoir maidir le féinmheasúnú

Cé ba chóir clárú le haghaidh féinmheasúnú Cánach Ioncaim?

Ba chóir duit clárú le haghaidh féinmheasúnú Cánach Ioncaim sna cásanna seo:

  • má tá tú féinfhostaithe
  • más ioncam den chineál seo a leanas an t-aon fhoinse ioncaim atá agat, nó an phríomhfhoinse ioncaim atá agat:
  • má rinne tú brabús ó scair-roghanna nó ó dhreasachtaí scaireanna.

Ní gá duit clárú le haghaidh féinmheasúnú sna cásanna seo:

  • mura bhfuil agat ach ioncam ÍMAT
  • mura sáraíonn d’ioncam incháinithe neamh-ÍMAT €5,000 agus mura sáraíonn d’ioncam comhlán neamh-ÍMAT €30,000. Ní mór an t-ioncam sin a chódú chun críocha ÍMAT. Is éard is brí le ‘códú’ ná go gcuirtear an t-ioncam san áireamh nuair atá do chuid creidmheasanna cánach agus do scoithphointe ráta chaighdeánaigh á ríomh chun críocha ÍMAT. Sa chás seo, ní mór duit Foirm 12 a thíolacadh ar líne trí Sheirbhísí ÍMAT in moChúrsaí.

Féadtar clárú le haghaidh féinmheasúnú trí úsáid a bhaint as an tseirbhís ríomhChlárúchán nó trí Cuid A agus cuid B den Fhoirm TR1 a chomhlánú.

Ar aghaidh: Céard is réamhcháin ann?