Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Léargas ginearálta

Tabhair do d'aire

Is é Déardaoin an 14 Samhain 2024 an spriocdháta íoca agus tíolactha do Thuairisceán Cánach Ioncaim 2023 (Foirm 11). Bhain an spriocdháta seo le custaiméirí a úsáideann Seirbhísí Ar Líne de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Revenue eBrief No. 116/24.

Cabhróidh an t-ábhar ar na leathanaigh seo leat do thuairisceán Cánach Ioncaim le haghaidh 2023 a thíolacadh agus féinmheasúnú a dhéanamh. Tá físeáin chabhracha ar fáil maidir le:

  • Foirm 11 réamhlíonta a oscailt
  • an rannán ioncaim ó fhéinfhostaíocht ar an bhFoirm 11 a chomhlánú (lena n-áirítear eolas d'fheirmeoirí)
  • an rannán ioncaim ó chíos ar an bhFoirm 11 a chomhlánú
  • d’ioncam ÍMAT a chur isteach ar d’Fhoirm 11, lena n-áirítear Pá, Cáin agus MSU réamhlíonta a íoslódáil
  • faoiseamh cánach a éileamh i leith ranníocaíochtaí pinsin ar d'Fhoirm 11
  • féinmheasúnú iomlán a dhéanamh.

Cinntigh go ndéanann tú an méid seo agus d'Fhoirm 11 á comhlíonadh agat:

  • go gcomhlánaíonn tú an ‘Painéal Féinmhéasúnú Cánach Ioncaim’
  • go gcomhlánaíonn tú an ‘Ráiteas ar Glandliteanas’
  • agus
  • go n-íocann tú ar ROS.

Rannán cabhrach ROS

Má tá aon cheisteanna agat agus an fhoirm á comhlíonadh agat, téigh chuig an an ‘Rannán Cabhrach’ ROS. Tá sé seo ar fáil ar bharr gach painéil ar an bhfoirm.

Teachtaireachtaí Rabhaidh nó Earráide

Nuair roghnaíonn tú ‘Sábháil’ nó ‘Sínigh agus Tíolaic’ ar d’Fhoirm 11, féadfaidh sé go bhfaighidh tú teachtaireacht rabhaidh. Tugtar é seo chun d’aird a tharraingt ar mhír nó ar iontráil sa tuairisceán a fhéadfaidh sé gur gá é a cheartú. Má tá an iontráil mícheart, ní mór duit dul siar agus é seo a leasú. Má tá an iontráil ceart, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus ‘Sábháil’ nó ‘Sínigh agus Tíolaic’.

Agus teachtaireacht earráide ar taispeáint, beidh cosc ort d’Fhoirm 11 a shábháil go dtí go gceartaítear an iontráil chuí. Taispeánfar an réimse duit a bhfuil an earráid inti. Féadfaidh sé gur gá dul siar chuig scáileán roimhe sin chun iontráil a thabhairt cothrom le dáta nó a leasú.

Mar shampla, féadfaidh sé go mbeidh ort dul siar go dtí an Painéal ' Sonraí Pearsanta' chun bearna a chomhlíonadh.

Taifead na gCoimisinéirí Ioncaim ar ROS (Bosca isteach)

roinnt físeán ar an suíomh idirlín ina dtugtar míniú ar an tseirbhís Taifead Ioncaim do ghníomhairí agus do chustaiméirí.

Ar aghaidh: Príomhchéimeanna chun do thuairisceán cánach a thíolacadh