Do thuairisceán cánach a thíolacadh

Príomhchéimeanna chun do thuairisceán cánach a thíolacadh

Tabhair do d’aire

Tá ábhar na bhfíseán ar an leathanach seo cothrom le dáta cé go dtagraíonn siad don Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) do 2018. Is ionann na céimeanna a leanann tú agus do Thuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) le haghaidh 2020 á chomhlánú agat.

Cabhróidh na céimeanna thíos leat do thuairisceán cánach a thíolacadh agus féinmheasúnú a dhéanamh.

Céim 1: Tíolaic ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Ní mór duit a bheith cláraithe le haghaidh ROS. Má tá tú cláraithe cheana féin, seiceáil go bhfuil athnuachan déanta ar do dheimhniú ROS agus go bhfuil tú in ann logáil isteach ar ROS.

Céim 2: Bain úsáid as an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) réamhlíonta ar líne ar ROS

Is ó fhoinsí éagsúla a thagann an fhaisnéis a áirítear ar Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) réamhlíonta.

Figiúirí ón Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) le haghaidh 2019 (má tíolacadh é)

Níl ort na figiúirí seo a athrú ach amháin má tá siad éagsúil in 2020. Sa chás nár athraigh an fhaisnéis, níl aon rud le déanamh agat. 

Ioncam iarbhír agus liúntais a d’éirigh aníos in 2020

Aon ioncam fostaíochta atá faoi réir Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT), Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a asbhaint.

Do chostais leighis (sa chás gur bhain tú úsáid as an Rianaire Admhálacha na gCoimisinéirí Ioncaim).

Beidh na suimeanna seo a leanas le feiceáil i dtábla in aice leis an rannán ar an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) (is gá na figiúirí a chur isteach sa bhosca ceart):

Mínítear san fhíseán seo an chaoi leis an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11) ar líne a oscailt agus an fhoirm réamhlíonta a roghnú:

Céim 3: Déan d’fhéinmheasúnú

Beidh ríomh ar do dhliteanas agus teimpléad de d’fhéinmheasúnú ar an Tuairisceán Cánach Ioncaim (Foirm 11). Chun d’fhéinmheasúnú a dhéanamh, níl le déanamh agat ach aontú leis na figiúirí seo. Ní gá duit aon ríomh a dhéanamh ar Cháin Ioncaim, ÁSPC ná MSU. 

Mura n-aontaíonn tú leis an ríomh ROS, beidh ort do mheasúnú féin a dhéanamh.

Nuair atá an fhoirm comhlánaithe agat, cliceáil ar an gcluaisín ‘Sínigh agus Tíolaic’.

Mínítear san físeán seo an chaoi leis an bpainéal féinmheasúnaithe iomlán a chomhlánú:

Tabhair do d’aire

Féadfaidh sé go bhfuil formhuirear dlite le híoc agat faoi Alt 1084, mar gheall ar neamhchomhlíontacht leis an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ). Má tá, ní mór duit an tsuim a chur isteach ag (g) ar an bpainéal féinmheasúnaithe.

Céim 4: Ráiteas ar Ghlandliteanas

Comhlánaigh do ‘Ráiteas ar Ghlandliteanas’ agus íoc ar ROS.

Céim 5: Seol do thuairisceán chuig na Coimisinéirí Ioncaim

Ní mór duit do phasfhocal a chur isteach arís sa bhosca ‘Sínigh agus Tíolaic’ chun an tuairisceán a sheoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim.

Ar aghaidh: Cabhair le hioncam ó fhéinfhostaíocht a chomhlánú