Cáin Chonarthaí Iomchuí (CCI)

Léargas ginearálta

Is cáin siarchoinneálach í an CCI a bhfuil feidhm aici ar íocaíochtaí ar leithligh ó phríomhchonraitheoirí chuig fochonraitheoirí sna tionscail tógála, foraoiseachta agus próiseála feola. Is iad 0%, 20% agus 35% na rátaí cánach. Déantar gach idirbheart CCI a thíolacadh trí Shéirbhísí ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Tá liosta sa rannán seo de na hoibríochtaí tógála, foraoiseachta agus próiseála feola atá faoi réir ag CCI.

Ar Aghaidh: Céard iad na gníomhaíochtaí a chlúdaítear faoi CCI?