Cáin Conarthaí Iomchuí (CCI)

Léargas ginearálta

Is cáin choinneála í an Cháin Conarthaí Iomchuí (CCI) a bhfuil feidhm aici ar íocaíochtaí ar leithligh ó phríomhchonraitheoirí chuig fochonraitheoirí sna tionscail tógála, foraoiseachta agus próiseála feola. Is iad 0%, 20% agus 35% na rátaí cánach.

Ón 1 Eanáir 2012 ar aghaidh, is ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) a dhéantar an chomhlíontacht, tíolacadh agus íocaíochtaí uile maidir leis an CCI. 

Ba chóir do phríomhchonraitheoirí a chinntiú go bhfuil siad cláraithe chun an áis ROS a úsáid, mura bhfuil siad cláraithe cheana féin.

Ba chóir d’fochonraitheoirí clárú le haghaidh ROS freisin chun teacht ar shonraí maidir lena n-idirbearta CCI.

Féadtar clárú le haghaidh CCI agus cánacha eile gnó trí ROS.

Tá liosta sa rannán seo de na hoibríochtaí tógála, foraoiseachta agus próiseála feola atá faoi réir an CCI.

Ar aghaidh: Céard iad na gníomhaíochtaí a chlúdaítear faoi CCI?