Clárú le haghaidh cánach

Léargas ginearálta

Ní mór duit clárú le haghaidh cánach leis na Coimisinéirí Ioncaim:

  • nuair a thagann tú chun bheith i do thrádálaí aonair
  • nuair a bhunaíonn tú iontaobhas
  • comhpháirtíocht
  • nuair a thosaíonn tú cuideachta nua.

Is é an bealach is tapúla, is saoire agus is éifeachtúla chun clárú le haghaidh cánach ná clárú a dhéanamh ar líne (ríomh-Chlárúchán).

Má thíolacann tú iarratas páipéir nuair a bhí sé de cheart agat iarratas ar líne a thíolacadh, ní phróiseálfar é. Cuirfear an chóip pháipéir ar ais chugat le treoir ann faoin bpróiseas clárúcháin a chomhlánú trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Ar aghaidh: Céard is Uimhir Chláraithe Cánach ann?