Clárú le haghaidh cánach

Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar chuideachta nua

Chun clárú le haghaidh cánach, ní mór uimhir a bheith agat ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) eisithe ag an CRO.

Nuair a thosaíonn tú comhlacht nua, ní mór duit nó do ghníomhaire cánach na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi.

Má tá gníomhaire cánach ag déanamh ionadaíochta ar son do chomhlachta, ba chóir dóibh iarratas clárúcháin a thíolacadh ar líne ar do shon trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Mura bhfuil gníomhaire cánach ag déanamh ionadaíochta ar do chuideachta, ní mór duit ceann de na foirmeacha seo a leanas a thíolacadh:

Féadtar na foirmeacha TR2 a úsáid chun clárú le haghaidh:

Tabharfar Uimhir Tagartha Cánach duit le húsáid agus tú ag trádáil agus ag tíolacadh do thuairisceán cánach.

Tuairisceáin a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh

Nuair a bheidh do chuideachta cláraithe, ní mór duit na híocaíochtaí agus na tuairisceáin uile a thíolacadh ar líne trí ROS.

Ar aghaidh: Eisiamh ó thíolacadh leictreonach éigeantach