Clárú le haghaidh cánach

Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar chuideachta nua

Chun clárú le haghaidh cánach, ní mór uimhir a bheith agat ón Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) eisithe ag an CRO.

Nuair a thosaíonn tú comhlacht nua, ní mór duit nó do ghníomhaire cánach na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas faoi. Má tá gníomhaire cánach ag déanamh ionadaíochta ar son do chomhlachta, ba chóir dóibh iarratas clárúcháin a thíolacadh ar líne ar do shon trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Mura bhfuil gníomhaire cánach ag déanamh ionadaíochta ar do chuideachta, ní mór duit ceann de na foirmeacha seo a leanas a thíolacadh dúinn:

Má thíolacann tú iarratas páipéir nuair a bhí sé de cheart agat iarratas ar líne a thíolacadh, ní phróiseálfar é. Cuirfear an chóip pháipéir ar ais chugat le treoracha chun an próiseas clárúcháin a chomhlánú trí ROS. 

Féadtar na foirmeacha TR2 a úsáid chun clárú le haghaidh:

Nuair a bheidh do chomhlacht cláraithe, ní mór duit na híocaíochtaí agus na tuairisceáin uile a thíolacadh ar líne trí ROS.

Tabharfar Uimhir Tagartha Cánach duit le húsáid agus tú ag trádáil agus ag tíolacadh do thuairisceán cánach.

Ar aghaidh: Éigeantacht cánacha a íoc agus tuairisceáin chánach a thíolacadh go leictreonach