Clárú le haghaidh cánach

Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar thrádálaí aonair

Sula gcláraíonn tú le haghaidh cánach, ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a bheith agat.

Beidh d’Uimhir Tagartha Cánach (UTC) mar an gcéanna le do UPSP. Ní bheidh do UPSP mar do UTC go dtí go gcláraíonn tú le haghaidh cánach.

ríomh-Chlárúchán

Féadfaidh tú do chlárúcháin a bhainistiú trí sheirbhís ríomh-Chlárúchán na gCoimisinéirí Ioncaim.  Féadtar teacht ar an tseirbhís:

Mura bhfuil tú incháilithe le haghaidh ríomh-Chlárúchán, ní mór duit Foirm TR1 a chomhlánú a fhéadtar a úsáid chun clárú le haghaidh:

Ní mór do thrádálaithe aonair neamhchónaitheacha Foirm TR1 (FT) a chomhlánú.

Tuairisceáin a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh

Nuair a bheidh tú cláraithe mar thrádálaí aonair, ní mór duit ROS a úsáid chun tuairisceáin a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh araon.

Ar aghaidh: Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar iontaobhas nó mar chomhpháirtíocht