Clárú le haghaidh cánach

Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar thrádálaí aonair

Sula gcláraíonn tú le haghaidh cánach, ní mór Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a bheith agat.

Is é an bealach is tapúla, is saoire agus is éifeachtúla chun clárú le haghaidh cánach ná clárú a dhéanamh ar líne. Féadtar do chuid clárúchán agus do naisc gníomhairí a bhainistiú trí áis ríomhchlárúcháin na gCoimisinéirí Ioncaim.

Féadtar clárú le haghaidh Cáin Ioncaim (CI) in moChúrsaí tríd an áis Bainistigh mo Thaifead agus Clárúcháin Chánach. Beidh tú in ann ansin clárú le haghaidh cibé cánach eile a dteastaíonn uait clárú lena haghaidh. 

De rogha ar sin, féadtar úsáid a bhaint as Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun clárú le haghaidh:

Féadtar do chlárúchán gníomhach le haghaidh cánacha a chur ar ceal trí Ríomhchlárúchán agus athchlárú le haghaidh na gcánacha seo freisin. 

Nuair a bheidh tú cláraithe, déanfar nuashonrú ar do stádas clárúchán ar ROS agus ní mór na híocaíochtaí agus na tuairisceáin uile a thíolacadh ar líne ansin. 

Beidh d’Uimhir Tagartha Cánach mar an gcéanna le do UPSP.

Custaiméirí nach bhfuil incháilithe le haghaidh Ríomhchlárúcháin

Tá srian ar chustaiméirí áirithe ó Ríomhchlárúchán a úsáid agus ní mór dóibh iarratas clárúcháin ar pháipéar a chomhlánú agus a thíolacadh. Is iad sin:

 • custaiméirí nach bhfuil incháilithe faoi láthair clárú le haghaidh moChúrsaí nó le haghaidh ROS.
 • Custaiméirí le hUimhir PSP ‘W’
 • Custaiméirí, stiúrthóirí nó comhpháirtithe a dteastaíonn uathu cuideachta nó comhpháirtíocht a chlárú, ach nach bhfuil gníomhaire cánach acu. 
 • céilí neamh-inmheasúnaithe 
 • stiúrthóirí neamhchónaitheacha
 • comhlachtaí neamhchorpraithe nó eagraíochtaí neamhbhrabúis ar nós scoileanna, boird bhainistíochta, carthanais
 • leachtaitheoirí
 • glacadóirí
 • seiceadóirí
 • gníomhairí bailiúcháin. 

Má thagann tú faoi ceann de na catagóirí seo, ní mór ceann de na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú agus a thíolacadh do na Coimisinéirí Ioncaim:

 • Foirm TR1 do chustaiméirí cónaitheacha, comhpháirtíochtaí, iontaobhais agus comhlachtaí neamhchorpraithe
 • Foirm TR1 (FT) do chustaiméirí cónaitheacha, comhpháirtíochtaí, iontaobhais agus comhlachtaí neamhchorpraithe. 

Féadfar na foirmeacha TR1 a úsáid chun clárú do CI, CBL agus RCT. 

Ar aghaidh: Cén chaoi le clárú le haghaidh cánach mar iontaobhas nó mar chomhpháirtíocht